Zoeken.. Extra resultaten ophalen..

Algemene voorwaarden betreft planten en levering

Hieronder wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan als wij de boom moeten planten:

- De plaats waar de boom geplant moet worden moet vrij zijn van kabels, puin, oude wortels, stronken, worteldoek, straatwerk, grind, etc. De grond moet minimaal 50cm vrij zijn van bovenstaande en dat deze plek goed waterdoorlatend is.
- Overgebleven grond word niet afgevoerd.
- De plek waar de boom geplant en of bezorgd wordt moet makkelijk te bereiken zijn, zodat wij de boom zonder beschadiging op de juiste plek kunnen krijgen. (Anders wordt deze bij de stoep/voordeur gelost)
- Als u gebruik maakt van deze aanplantservice is de levertijd minimaal 6 werkdagen. Hiervoor nemen wij contact met u op.
- In Nederland leveren wij binnen 6 werkdagen. In Belgiƫ leveren wij standaard binnen 10 werkdagen.

Algemeen

- Alle producten van Bomenaanbod zijn leverbaar zolang de voorraad strekt.
- De producten die door Bomenaanbod geleverd worden blijven eigendom van Bomenaanbod totdat de volledige factuur is betaald.
- Bomenaanbod kan altijd een gedane bestelling ontbinden.
- De aanplantservice is gebaseerd op voorwaarde dat de ondergrond waar de bomen komen te staan is voorbewerkt en er geen beplanting, puin, kabels, funderingen, wortels, tegels etc. aanwezig zijn. Mochten er tijdens het aanplanten onverwachte tegenslagen hierover zijn, dan kan dit zonder tegenspraak in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid

- Bomenaanbod is niet aansprakelijk voor het beschadigen van kabels en leidingen etc. tijdens het aanplanten van onze producten.
- Indien Bomenaanbod aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bomenaanbod beperkt tot maximaal 1,5 keer de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
- Elke vorm van aansprakelijkheid vervalt na afloop van twee maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.